Osoby niewidome – pies przewodnik

Osobom niewidomym lub niedowidzącym może towarzyszyć wyszkolony pies przewodnik. Można z nim wejść np. do urzędu pocztowego, sklepu, kina, teatru, banku, urzędu gminy. Nikt nie ma prawa zabronić osobie niewidomej wejścia do budynku z psem przewodnikiem!

O przyznanie psa można wnioskować w niektórych organizacjach pozarządowych, np. w Polskim Związku Niewidomych lub Fundacji na rzecz Osób Niewidomych Labrador – Pies Przewodnik.

Dla przykładu w Polskim Związku Niewidomych o przyznanie psa przewodnika może starać się osoba, która spełnia poniższe warunki:

  • jest całkowicie niewidoma,
  • ukończyła 16 lat,
  • jest sprawna fizycznie,
  • ma dobrą orientację przestrzenną i potrafi samodzielnie przemieszczać się przy pomocy białej laski,
  • jest zrównoważona psychicznie, nie nadużywa alkoholu i nie używa narkotyków, lubi zwierzęta,
  • ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i finansowe, by zapewnić psu należytą opiekę.

Osoby zainteresowane otrzymaniem psa przewodnika powinny zgłosić się do koła lub okręgu PZN właściwego dla miejsca zamieszkania. Otrzymają tam formularz wniosku o przyznanie psa.