Osoby głuche  – tłumacz języka migowego

Poczta Polska rekrutuje Głuchych

Osoba niepełnosprawna podczas załatwiania spraw w urzędzie może bezpłatnie skorzystać z usług tłumacza języka migowego.

Aby było to możliwe, należy zgłosić taką potrzebę co najmniej trzy dni robocze przed zaplanowaną wizytą. Można także zwrócić się o dofinansowanie usług tłumacza ze środków PFRON za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika nie może być większa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.