O kampanii

Poczta Polska Bez Barier

„Poczta Polska bez barier” to ogólnopolska kampania informacyjna, której adresatami są osoby niepełnosprawne i ich bliscy. Troska o niepełnosprawnych jest zasadniczą wartością dla narodowego operatora pocztowego. Za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych spółka otrzymała zaszczytne wyróżnienia: tytuł Lidera Dostępności oraz medal Przyjaciela Integracji.

Poczta Polska chce w szczególny sposób przyczynić się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych – dotrzeć do nich z ważnymi informacjami, a także zaoferować im swoje usługi. Właśnie dlatego do urzędów w całej Polsce trafiły materiały informacyjne, z których osoby z niepełnosprawnościami mogą dowiedzieć się m.in., jak poprawić swoją sytuację na rynku pracy, jakie ulgi rehabilitacyjne im przysługują, a także w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie sprzętu z PFRON.

Z myślą o osobach niepełnosprawnych Poczta Polska systematycznie wprowadza w swoich urzędach szereg udogodnień, m.in.:

  • podjazdy, wejścia równe z poziomem chodnika, automatyczne podnośniki,
  • drzwi wejściowe bez progów,
  • dzwonki do przywoływania pracownika obsługi,
  • stanowiska obsługi osób niepełnosprawnych oznakowane piktogramami,
  • obniżone okienka oraz skrzynki pocztowe,
  • możliwość telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania na realizację usługi (już w niemal 5 tys. placówek).

Aby sprawdzić, czy dana placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki na stronach Poczty Polskiej: http://placowki.poczta-polska.pl/.