Dotacje dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą jednorazowo otrzymać dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Otrzymane środki nie podlegają zwrotowi, pod warunkiem że działalność będzie prowadzona co najmniej przez 2 lata.

Wysokość dotacji nie może przekraczać 15-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia (ustalanego przez Główny Urząd Statystyczny). Obecnie maksymalna wysokość dotacji to ok. 60 tys. zł.

Dla kogo?

O dotację starać mogą się osoby niepełnosprawne zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy, które:

  • nie prowadziły działalności gospodarczej lub zaprzestały jej prowadzenia na 12 miesięcy od złożenia wniosku,
  • nie otrzymały bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • nie zalegają z płaceniem podatków ani nie mają zaległości wobec PFRON.

Aby otrzymać pomoc, należy wypełnić wniosek „osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej” (wzory dostępne na stronach powiatowych urzędów pracy) i złożyć go w urzędzie.