4Dotacje dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą jednorazowo otrzymać dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Otrzymane środki nie podlegają zwrotowi, pod warunkiem że działalność będzie prowadzona co najmniej przez 2 lata. Czytaj dalej Dotacje dla niepełnosprawnych