Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie „Spokojne życie” chroni m.in. na wypadek niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Świadczenia wypłacane w przypadku zaistnienia takiej niezdolności wynoszą od 5000 do 37 500 zł, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Więcej informacji o ofercie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., w tym ogólne warunki ubezpieczeń, można znaleźć na stronie www.ubezpieczeniapocztowe.pl.