Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie „Bezpieczny Dom” chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych (np. pożaru, wichury, zalania, powodzi), włamań, rabunków i dewastacji.

Oferta zawiera dwa warianty: podstawowy – dla mieszkań i domów oraz pełny – wyłącznie dla domów.

Ubezpieczenie obejmuje ruchomości domowe, np. sprzęt rehabilitacyjny czy wózki inwalidzkie niepodlegające rejestracji. Rzeczy ruchome nie muszą być własnością ubezpieczonego. Mogą czasowo znajdować się w posiadaniu ubezpieczonego, jeżeli zostały mu oddane przez osobę trzecią do czasowego używania, co zostało udokumentowane.

Dodatkowo w ofercie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. znajduje się „Dom Assistance” – całodobowa pomoc w razie awarii (np. interwencja ślusarza lub hydraulika, organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania w hotelu, transport i dozór mienia itp.).

Więcej informacji o ofercie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., w tym ogólne warunki ubezpieczeń, można znaleźć na stronie www.ubezpieczeniapocztowe.pl.