Ubezpieczenia grupowe dla firm

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oferuje trzy warianty ubezpieczenia grupowego dla firm.

Po pierwsze – ubezpieczenie trwałej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Świadczenie polega na wypłacie ustalonej kwoty w przypadku stwierdzenia trwałej niezdolności do pracy.

Po drugie – ubezpieczenie inwalidztwa dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku. Wysokość wypłaconego świadczenia zależy od stopnia inwalidztwa.

Trzeci wariant dotyczy inwalidztwa małżonka albo partnera życiowego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Również w tym przypadku wysokość wypłaconego świadczenia zależy od stopnia inwalidztwa.

W ubezpieczeniu grupowym wysokość sum ubezpieczenia oraz zakres świadczeń zależą od wyboru ubezpieczającego (najczęściej pracodawcy) i ewentualnie od danego wariantu (jeśli ubezpieczający zdecyduje się na oferowanie kilku wariantów ubezpieczenia).

Więcej informacji o ofercie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., w tym ogólne warunki ubezpieczeń, można znaleźć na stronie www.ubezpieczeniapocztowe.pl.