Przesyłka dla osób niewidzących i niedowidzących

Poczta Polska rekrutuje Głuchych

Poczta Polska oferuje bezpłatną wysyłkę zawierającą korespondencję lub druki wykonane pismem wypukłym albo zapisane na innym nośniku umożliwiającym odczytanie przez osoby niewidzące i niedowidzące.

Przesyłki tego typu w obrocie krajowym są przyjmowane jako listy (do 2 kg) lub paczki (do 7 kg), w wariancie przesyłki ekonomicznej (nierejestrowanej lub poleconej, a także z opcją zadeklarowania wartości).

W przesyłce mogą znajdować się druki, nagrania dźwiękowe przeznaczone dla osób niewidzących i niedowidzących, a także papier specjalny – pod warunkiem że nadawcą lub adresatem jest oficjalnie uznany instytut dla ociemniałych.

Na stronie adresowej przesyłki powinien zostać umieszczony specjalny znak o wymiarach 52 x 65 mm przedstawiający osobę z białą laską oraz symbol koperty.

Więcej informacji o przesyłce dla osób niewidzących i niedowidzących można znaleźć na stronie internetowej Poczty Polskiej.